Počet záznamov: 1  

Trendy vývoja centrovacích zariadení vo svete a možnosti ich použitia v ČSFR.

  1. KADLEC, J. - MAHÚT, Juraj. Trendy vývoja centrovacích zariadení vo svete a možnosti ich použitia v ČSFR. In Drevo, 1991, roč. 46, č. 7/8, s. 129-133.