Počet záznamov: 1  

Zaujímavý trend rozvoja výroby aglomerovaných dosák a výrobkov

  1. MÝTNY, František. Zaujímavý trend rozvoja výroby aglomerovaných dosák a výrobkov. In Drevo, 1994, roč. 49, č. 6, s. 128-130.

Počet záznamov: 1