Počet záznamov: 1  

Pri hoblici nižšia prašnosť

  1. Pri hoblici nižšia prašnosť. In Drevárska súčasnosť, 1996, roč. 7, č. 4, s. 1026.