Počet záznamov: 1  

Tendencie v lesnom hospodárstve a v drevospracujúcom priemysle Maďarska

  1. Tendencie v lesnom hospodárstve a v drevospracujúcom priemysle Maďarska. In Drevo, 1996, roč. 51, č. 5, s. 119.