Počet záznamov: 1  

Analýza 2,4-dinitrofenylhydrazónov karbonylových zlúčenín metódou HPLC

  1. KAČÍK, František - BALOGHOVÁ, Danica. Analýza 2,4-dinitrofenylhydrazónov karbonylových zlúčenín metódou HPLC. In Acta Facultatis Ecologial lll. - 1996 : Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. ISBN 80-228-0559-9, 1996, s. 15-19.