Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie dreva ako podmienka revitalizácie slovenského drevospracujúceho priemyslu

  1. MARČOK, Milan - ŠUPÍN, Mikuláš. Zhodnotenie dreva ako podmienka revitalizácie slovenského drevospracujúceho priemyslu. In Drevo, 1996, roč. 51, č. 7/8, s. 145-146.