Počet záznamov: 1  

Aplikácia ultrazvuku a vitamínovej múčky z ihličia na semená.

  1. ŠMELKOVÁ, Ľubica. Aplikácia ultrazvuku a vitamínovej múčky z ihličia na semená. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen, Czechoslovakia, 1992, roč. 34, s. 101-111.