Počet záznamov: 1  

Stav národných parkov, prírodné ohrozenie a antropogénne vplyvy na chránenú prírodu a krajinu vysokých hôr a podhorí.

  1. Stav národných parkov, prírodné ohrozenie a antropogénne vplyvy na chránenú prírodu a krajinu vysokých hôr a podhorí. In Život. Prostr., 1993, č. 1, s. 50.