Počet záznamov: 1  

Možnosti zisťovania erózie lesných ciest zo snímok diaľkového prieskumu Zeme

  1. KRÁLIK, Alexander. Možnosti zisťovania erózie lesných ciest zo snímok diaľkového prieskumu Zeme. In Zpr. lesn. výzk., 1994, č. 1, s. 28-30.