Počet záznamov: 1  

Register vlastníkov lesných pozemkov

  1. KACHNIČ, M. Register vlastníkov lesných pozemkov. In Les, 1995, roč. 51, č. 5, s. 10-12.

Počet záznamov: 1