Počet záznamov: 1  

Štetconoš orechový - Dasychira pudibunda, L.

  1. RANDUŠKA, Peter. Štetconoš orechový - Dasychira pudibunda, L. In Les, 1995, roč. 51, č. 5, s. 18-19.

Počet záznamov: 1