Počet záznamov: 1  

Vplyv imisií na obsah chemických prvkov v lesných pôdach Slovenskej republiky

  1. IŠTOŇA, Jozef. Vplyv imisií na obsah chemických prvkov v lesných pôdach Slovenskej republiky. In Lesn. Čas.-For. J., 1993, roč. 39, č. 6, s. 531-539.

Počet záznamov: 1