Počet záznamov: 1  

Microbiological-ecological situation in selected localities of the lowland Záhorská nížina

  1. ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra - THACH, H.t.k. Microbiological-ecological situation in selected localities of the lowland Záhorská nížina. In Biológia, 1995, roč. 50, č. 3, s. 237-243.