Počet záznamov: 1  

Ílovomineralogická charakteristika a vlastnosti pôd v prostredí maximálnej imisnej záťaže závodu na výrobu hliníka

  1. MIHÁLIK, Anton - BUBLINEC, Eduard. Ílovomineralogická charakteristika a vlastnosti pôd v prostredí maximálnej imisnej záťaže závodu na výrobu hliníka. In Lesn.Čas.-For.J, 1995, roč. 41, č. 1, s. 39-49.