Počet záznamov: 1  

Vývoj výsadeb 12 proveniencí buku lesního (Fagus sylvatica L.) na pokusné ploše pod vlivem imisí

  1. BALCAR, Vratislav. Vývoj výsadeb 12 proveniencí buku lesního (Fagus sylvatica L.) na pokusné ploše pod vlivem imisí. In Lesnictví-Forestry, 1996, roč. 42, č. 2, s. 67-76.