Počet záznamov: 1  

Fytogeografické (vegetačné) členenie Slovenska

  1. PLESNÍK, Pavol. Fytogeografické (vegetačné) členenie Slovenska. In Geograf. časopis, 1995, roč. 47, č. 3, s. 149-181.