Počet záznamov: 1  

Odborný lesní hospodář a nový zákon o lesích

  1. MORÁVEK, František. Odborný lesní hospodář a nový zákon o lesích. In Lesn. práce, 1996, roč. 75, č. 5, s. 153-154.