Počet záznamov: 1  

Ekonomické zhodnotenie hospodárenia v Tatranskom národnom parku pri zohľadnení požiadaviek štátnej ochrany prírody

  1. LINDEROVÁ, Rastislava. Ekonomické zhodnotenie hospodárenia v Tatranskom národnom parku pri zohľadnení požiadaviek štátnej ochrany prírody. In Lesnictví-Forestry, 1996, roč. 42, č. 3, s. 128-135.