Počet záznamov: 1  

Characteristics and quantitative analysis of K, Na, Ca, Mg and S contens in the dominant plant species on the Hutubi cattle stock farm area, Xinjing

  1. KONG LING-SHAO - MA MAO-HUA - PAN DAI-YUAN. Characteristics and quantitative analysis of K, Na, Ca, Mg and S contens in the dominant plant species on the Hutubi cattle stock farm area, Xinjing : Charakteristika a kvantitatívna analýza obsahov K, Na, Ca, Mg a S v dominantných rastlinných druhoch na okolí dobytkovej farmy Hutubi, Xinjing. In Acta Bot. sin, 1994, roč. 36, č. 8, s. 627-635.