Počet záznamov: 1  

Kelce srnčej zveri

  1. RAJSKÝ, Dušan. Kelce srnčej zveri. In Poľovníctvo a rybárstvo, 1996, roč. 48, č. 6, s. 5.