Počet záznamov: 1  

Zajímavější floristické nálezy na Vlašimsku

  1. PEŠOUT, Pavel. Zajímavější floristické nálezy na Vlašimsku. In Zpr. čes. bot. Společ, 1995, roč. 30, č. 2, s. 117-118.