Počet záznamov: 1  

Obsah prvků v jehličí smrku ztepilého, smrku pichlavého a borovice lesní v oblastech pod vlivem imisií SO2 v Krušných horách a Jizerských horách

  1. DITTMAR, Ch. - ZECH, W. - MORAVČÍK, P. Obsah prvků v jehličí smrku ztepilého, smrku pichlavého a borovice lesní v oblastech pod vlivem imisií SO2 v Krušných horách a Jizerských horách. In Zpr. Lesn. Výzk, 1996, roč. 41, č. 2, s. 9-11.