Počet záznamov: 1  

Význam ekofyziológie lesných drevín pre lesnícky výskum

  1. HLADKÁ, D. Význam ekofyziológie lesných drevín pre lesnícky výskum. In Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č.1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.], 1997, s. 7-11.