Počet záznamov: 1  

Funkcia a účinky podkôrnikovitých v stredoeurópskych národných parkoch

  1. STOLINA, Miroslav. Funkcia a účinky podkôrnikovitých v stredoeurópskych národných parkoch. In Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.], 1997, s. 203-208.