Počet záznamov: 1  

Posúdenie vplyvu výstavby elektrického vedenia na lesné porasty

  1. KONÔPKA, Bohdan. Posúdenie vplyvu výstavby elektrického vedenia na lesné porasty. In Lesn. Čas, 1996, roč. 42, č. 4, s. 249-257.