Počet záznamov: 1  

Kalamitné premnoženie obaľovača smrekového na cudzokrajných stromoch

  1. HRUBÍK, Pavel. Kalamitné premnoženie obaľovača smrekového na cudzokrajných stromoch. In Biodiverzita z aspektu ochrany lesa a poľovníctva : Medzinárodná konferencia: Zborník referátov z konferencie Hlaváč P. [eds.]. ISBN 80-228-0607-2, [1997] 1996, s. 35-37.