Počet záznamov: 1  

Ekonomické napätie lesného hospodárstva

  1. KOVÁČ, D. Ekonomické napätie lesného hospodárstva. In Les, 1998, roč. 54, č. 5, s. 6-7.