Počet záznamov: 1  

Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav

  1. LUKÁČIK, Ivan - NIČ, Juraj. Ekologická charakteristika spoločenstiev prirodzeného výskytu tisa obyčajného (Taxus baccata L.), jeho rastové pomery a zdravotný stav. In Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. ISBN 80-228-0682-X, 1997[1998], s. 9-20.

Počet záznamov: 1