Počet záznamov: 1  

Úvod do studia mikrobiologie půd lesnicky obhospodarovaných výsypek v okolí Mostu (problémy mineralizace)

  1. HÝSEK, Josef. Úvod do studia mikrobiologie půd lesnicky obhospodarovaných výsypek v okolí Mostu (problémy mineralizace). In Zpr. Lesn. Výzk, 1996, roč. 41, č. 4, s. 32-36.