Počet záznamov: 1  

Podporné opatrenia v lesníctve niektorých štátov západnej Európy

  1. KLČ, Pavol - ĎURKOVIČ, Jaroslav. Podporné opatrenia v lesníctve niektorých štátov západnej Európy. In Zpr. Lesn. Výzk, 1996, roč. 41, č. 4, s. 47-48.