Počet záznamov: 1  

Systémy vnútrofiremného plánovania a niektoré osobitosti v riadení japonských spoločností.

  1. JAKEŠOVÁ, L. Systémy vnútrofiremného plánovania a niektoré osobitosti v riadení japonských spoločností. In Ekon. Čas., 1991, roč. 39, č. 3, s. 197-206.