Počet záznamov: 1  

Porovnanie základných štruktúrnych súvislostí medzi ekonomikami ČSFR a SRN so zreteľom na Slovensko.

  1. KÁRÁSZ, Pavol. Porovnanie základných štruktúrnych súvislostí medzi ekonomikami ČSFR a SRN so zreteľom na Slovensko. In Ekon. Čas., 1991, roč. 40, č. 2, s. 85-95.