Počet záznamov: 1  

Voľba vedecko-technickej stratégie podniku

  1. SLÁVIK, Štefan. Voľba vedecko-technickej stratégie podniku. In Ekon. Čas., 1993, roč. 41, č. 10, s. 710-725.