Počet záznamov: 1  

Dlhopis - významný nástroj kapitálového trhu

  1. MATUŠOVIČ, Marian. Dlhopis - významný nástroj kapitálového trhu. In Ekon. Čas, 1997, roč. 45, č. 1, s. 63-74.