Počet záznamov: 1  

História a súčasnosť lesníckeho školstva

  1. GALAJDA, Michal. História a súčasnosť lesníckeho školstva. In Les. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR. ISSN 0323-0996, 1998, roč. 54, č. 10, s. 11-13.