Počet záznamov: 1  

Izolacija in hidroliza ksilanov lesa kostanjevega izluženca

  1. TIŠLER, Vesna - KANOP, Majda. Izolacija in hidroliza ksilanov lesa kostanjevega izluženca. In Zbornik gozdarstva in lesarstva. - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete in Gozdarski inštitut Slovenije : Ljubljana. ISSN 0351-3114, 1996, č. 49, s. 205-218Error: read handle in (rep.epca.fmtISO690).fmtXDatabaze.