Počet záznamov: 1  

Urejenost delovišč po sečnji in spravilu v zasebnih in državnih gozdovih

  1. KOVAČ, Simon. Urejenost delovišč po sečnji in spravilu v zasebnih in državnih gozdovih. In Zbornik gozdarstva in lesarstva. - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete in Gozdarski inštitut Slovenije : Ljubljana. ISSN 0351-3114, 1996, č. 51, s. 83-99Error: read handle in (rep.epca.fmtISO690).fmtXDatabaze.