Počet záznamov: 1  

Investigations of the with drawal strength of dowels from particleboard

  1. WILCZYŃSKI, Arnold. Investigations of the with drawal strength of dowels from particleboard. In Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : 14. sympózium. Zborník referátov, Vinné, 8.-10.9.1999. - Zvolen ; Strážske : Technická univerzita vo Zvolene : Chemko, 1999. ISBN 80-228-0790-7, s. 109-112.

Počet záznamov: 1