Počet záznamov: 1  

Invázne rastliny v Pieninskom národnom parku

  1. BENČAŤOVÁ, Blažena - KONTRIŠ, Jaroslav. Invázne rastliny v Pieninskom národnom parku. In Národné parky : časopis Správy národných parkov Slovenskej republiky. ISSN 1335-230X, 1999, roč. 3, č. 4, s. 11.