Počet záznamov: 1  

Predpoklady rozvoja spracovania dreva na Slovensku

  1. ŠUPÍN, Mikuláš. Predpoklady rozvoja spracovania dreva na Slovensku. In 50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita, 1999. ISBN 80-228-0847-4, s. 11-14.