Počet záznamov: 1  

Príspevok k rozšíreniu niektorých druhov hrčiarok v Botanickej záhrade Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

  1. KELBEL, Peter. Príspevok k rozšíreniu niektorých druhov hrčiarok v Botanickej záhrade Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. In Folia oecologica. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, [2001]. ISBN 80-967238-2-0, s. 145-152.