Počet záznamov: 1  

The effect of a supplement of chromium (picolinate) on the level of blood glucose, insulin activity and changes in laboratory evaluation of the ejaculate of breeding boars

 1. Horský, P. The effect of a supplement of chromium (picolinate) on the level of blood glucose, insulin activity and changes in laboratory evaluation of the ejaculate of breeding boars / P. Horský, P. Jančíková, L. Zeman. -- Graf., tab. -- Res.Lit. - Pokus bol založený na kŕmení organickou formou chrómu (pikolinátom) a hodnotenie jeho účinku na úroveň hladiny glukózy v krvi, inzulínu a zmeny v laboratórnych hodnotách ejakulátu (pohyblivosť spermií, objem ejakulátu, koncentrácia spermií a percento patologických spermií) v chove diviakov. Experiment sa robil na 40 diviakoch rozdelených do dvoch rovnakých skupín. Experimentálna skupina (n = 21) dostala 181,81 μg chrómu na kg kŕmnej dávky (FR) podanej perorálne, v kontrolnej skupine (n = 19) príjem chrómu nebol zvýšený. Doplnok chrómu signifikantne (P <0,05) zvýšil bunkové vstrebávanie glukózy v krvi v experimentálnej skupine diviakov oproti kontrolnej skupine. Medzi týmito dvoma skupinami nebol rozdiel v inzulínovej aktivite. Zmeny laboratórnych hodnôt ejakulátu boli vyhodnotené a v žiadnom z parametrov neboli zistené žiadne významné rozdiely. Počas experimentu koncentrácia spermií a pohyblivosť spermií bolo úplne rovnaká u diviakov oboch skupín, môžme urobiť záver, že zvýšenie úrovne chrómu v kŕmnej dávke diviakov experimentálnej skupine nemal priamy vplyv na tieto parametre. To bolo rovnaké aj v prípade objemu ejakulátu, ktorý sa postupne znížil medzi periódy 1 a 4, u diviakov, ktoré dostávali chróm o 12,8% a v kontrolnej skupine o 8,1%. Pozitívny efekt chrómu bol zaznamenaný v zníženom počte patologických spermií u diviakov v obdobiach 3 a 4 oproti kontrolnej skupine. Aj napriek značnému 26,3% rozdielu medzi skupinami tento pokles nebol štatisticky významný. Vyhodnotenie dát odhalilo dôležitú koreláciu (P <0,01) medzi počtom odberov na diviaka a koncentráciou spermií. Korelácia (P <0,05) bola tiež zistená medzi objemom ejakulátu a koncentráciou spermií.

  In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012. -- ISSN 1211-8516. -- Roč. 60, č. 1 (2012), s. 49-56

  I. Jančíková, P.
  II. Zeman, L.
  III. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. -- Roč. 60, č. 1 (2012), s. 49-56

  639.111.1+599.731.1+639.111.14
  ZV001
Počet záznamov: 1