Počet záznamov: 1  

Vývoj cenových indexů stavebních a montážních prací pro rok 2017 - II. pololetí

 1. Fikar, Pavel Vývoj cenových indexů stavebních a montážních prací pro rok 2017 - II. pololetí / Pavel Fikar. -- Graf. -- Dôležitým nástrojom pre oceňovanie stavebných a montážnych prác je aktuálna dátová základňa cien stavebných a montážnych prác. Väčšina stavebných podnikov vychádza pri oceňovaní stavebnej produkcie a spracovaní rozpočtov objektov a stavieb z orientačných cien stavebných a montážnych prác, ktoré si upravujú a modifikujú podľa vlastných vnútropodnikových cien a technológií.

  In Materiály pro stavbu. -- Praha : Springer Media, 2017. -- ISSN 1213-0311. -- Roč. 23, č. 7 (2017), s. 18-19

  1. Česká republika

  I. Materiály pro stavbu. -- Roč. 23, č. 7 (2017), s. 18-19

  (437.31)+69+624+657.372.2+338.534
  ZV001
Počet záznamov: 1