Počet záznamov: 1  

Rodinný dom zrubovej konštrukcie

  1. Hojdekr, Martin Rodinný dom zrubovej konštrukcie [elektronický zdroj] / Martin Hojdekr ; vedúci bakal. práce Stanislav Jochim. -- Zvolen, 2018. -- DF-13373-26870 - Bakalárska práca, TU Zvolen, DF KDS - Cieľom mojej bakalárskej práce s názvom "Rodinný dom zrubovej konštrukcie" je zostavenie všeobecného prehľadu histórie zrubových konštrukcií a následné zostavenie prehľadu súčasných typov zrubových konštrukciách v meste Volary, kam bude navrhovaný aj dom, ktorý je hlavnou súčasťou tejto práce. Práca obsahuje výpočty z programov TEPLO 2014 a FIN. Spracovaný projekt a poznatky k nemu možno brať ako možnosť, ako stavať energeticky úsporné zruby, ktoré pritom budú stále vyzerať ako zruby (nebudú opláštené z žiadnej strany). Zámerom bolo teda aj vytvoriť taký návrh, ktorý si zachová nespornú jedinečnosť zrubovej konštrukcie, ale zároveň bude kombinovať a riešiť veľmi vysoké nároky na energetickú úspornosť a všeobecné požiadavky na nové stavby. Dom bol projektovaný podľa nariadenia a požiadaviek stavebného úradu pre mesto Volary, spĺňa požadovaný pôdorysný tvar aj sklon strechy - Elektronický zdroj.

    1. bakalárske práce

    I. Jochim, Stanislav, 1972-

    378.22(043)+694+620.9.004.18+(084.11)
    ZV001