Počet záznamov: 1  

Fumigace dřeva pomocí přípravku EDN inhibice líhnutí a výletu kůrovců a tesaříků po ošetrření napadených smrkových lapáků pomocí fumigace přípravkem EDN pod plachtou

  1. Aulický, R. Fumigace dřeva pomocí přípravku EDN inhibice líhnutí a výletu kůrovců a tesaříků po ošetrření napadených smrkových lapáků pomocí fumigace přípravkem EDN pod plachtou / Radek Aulický. -- Obr. -- Fumigácia dreva pomocou prípravku EDN bola nedávno navrhnutá ako perspektívna nová metóda k ošetreniu kôrovcového dreva (LP 11/2017). V následnej validačnej štúdii bola preukázaná 100 % inhibície vývoja liahnutia v troch druhoch kôrovcov (tj. lykožrút smrekový - Ipsa typographus, l. lesklý - Pityogenes chalcographus a kôrovec pňový Dryocoetes autographus) a fúzača šedohnedého (Tetropium fuscum). Prípravok preukázal vysokú účinnosť i v prípadoch, keď z bežného metra neošetreného smrekového dreva vylietlo až 2746 lykožrútov smrekových v sledovaných obdobiach, zatiaľ čo z dreva ošetreného pomocou prípravku EDN nevylietol ani jediný dospelý.

    In Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. -- Praha : Lesnická práce, 2018. -- ISSN 0322-9254. -- Roč. 97, č. 8 (2018), s. 43-45

    I. Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. -- Roč. 97, č. 8 (2018), s. 43-45

    595.768.11+630*145.7 Ips cembrae+595.768.2 Ips cembrae+630*81+630*22:630*174.7+621.753.4
    ZV001
Počet záznamov: 1