Počet záznamov: 1  

PVAC disperzie ako modifikačná prísada do polykondenzačných lepidiel.

  1. Sedliačik, Milan, 1939-2009 PVAC disperzie ako modifikačná prísada do polykondenzačných lepidiel. / M. Sedliačik. -- Štiavnické Bane : Pobočka ZSVTS - Duslo Šaľa. -- Vyhodnotenie týchto lepidiel z hľadiska pevnosti spojov - výsledky. PVAC - disperzie, ich výhody a nevýhody. Charakteristika jednotlivých lepidiel (DUVILAX LS50; zmes DIAKOLUF a DUVILAXu; Dispercoll KDV a i.) na základe poznatkov zo skúšok.

    In Využitie a aplikácia PVAC disperzií a lepidiel Duvilax. Zborník referátov. VII. seminár.. -- (1990), s. 42-56

    I. Využitie a aplikácia PVAC disperzií a lepidiel Duvilax. Zborník referátov. VII. seminár.. -- (1990), s. 42-56

    668.395.6+630*824.7
    ZV001

Počet záznamov: 1