Počet záznamov: 1  

Untersuchungen über die Variation des Last - Verschiebungsverhalten in Nagelverbindungen. Veriation in Faserrichtung.

  1. Blass, Hans Joachim Untersuchungen über die Variation des Last - Verschiebungsverhalten in Nagelverbindungen. Veriation in Faserrichtung. / H.j. Blass. -- 5 obr., 4 tab. -- Na 109 smrekových vzorkách bolo urobených 1088 ťahových testov jednoduchých klincových spojov. Z každého testu boli stanovené tieto parametre: maximálne zaťaženie, moduly pružnosti v šmyku, počiatočné moduly šmyku a šmykové moduly podľa ISO 6891 a tri ďalšie parametre. Testy pri vnikaní klincov do hŞč ukázali v 20 percentách zvýšenie maximálneho zaťaženia a modulov pružnosti v šmyku.

    In Holz Roh u. Werkstoff. -- Roč. 48, č. 9 (1990), s. 327-332

    I. Holz Roh u. Werkstoff. -- Roč. 48, č. 9 (1990), s. 327-332

    630*174.7
    ZV001