Počet záznamov: 1  

Termiczna sterylizacja iglastych materialów tartych z surowca pochodzacego z powierzchni objetych, szkodami lesnymi.

 1. Haufa, B. Termiczna sterylizacja iglastych materialów tartych z surowca pochodzacego z powierzchni objetych, szkodami lesnymi. / B. Haufa, T. Haufa, S. Splawa-neyman. -- 1 obr., 2 tab., lit. 4. -- Výskum tepelnej sterilizácie reziva, napadnutého biotickými faktormi. Výsledky výskumu efektívnosti používaných opatrení na odstránenie škôd pre zabezpečenie cennej suroviny pre národné hospodárstvo pred jej degradáciou. V Inštitúte Technológii Dreva vypracovali "Technologickú inštrukciou termickej sterilizácie ihličnatého reziva...", čo umožní zníženie strát, vyvolaných znížením akosti reziva.

  In Przem. drzew.. -- Roč. 41, č. 9-10 (1990), s. 12-14

  I. Haufa, T.
  II. Splawa-Neyman, Stanislaw
  III. Przem. drzew.. -- Roč. 41, č. 9-10 (1990), s. 12-14
  ZV001

Počet záznamov: 1