Počet záznamov: 1  

Trendy vývoja centrovacích zariadení vo svete a možnosti ich použitia v ČSFR.

 1. Kadlec, J. Trendy vývoja centrovacích zariadení vo svete a možnosti ich použitia v ČSFR. / J. Kadlec, J. Mahút. -- 15 obr., lit. 7. -- Stručná charakteristika elektronicky riadených centrovacích zariadení typu X-Y a ich vplyv na zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej výťaže dýh v preglejkárskej výrobe v porovnaní s klasickými spôsobmi centrovanie výrezov. Je evidentné, že elektronicky riadené centrovacie zariadenia majú významný vplyv na zvýšenie výťaže mokrých dýh. Navyše sa ich využitím výrazne zvyšuje výťaž celých formátov. Princíp práce laserovým snímačom a ich umiestnenie v línii nad centrovacím zariadením. Princíp centrovacieho zariadenia.

  In Drevo. -- Roč. 46, č. 7/8 (1991), s. 129-133

  I. Mahút, Juraj, 1950-
  II. Drevo. -- Roč. 46, č. 7/8 (1991), s. 129-133

  630*832.281+621.38
  ZV001