Počet záznamov: 1  

Zur Umsetzung des Abfallgesetzes in der holzindustriellen Fertigung.

  1. Deppe, Hans-Joachim Zur Umsetzung des Abfallgesetzes in der holzindustriellen Fertigung. / H.j. Deppe. -- Spolkový úrad pre výskum a skúšanie materiálu (BAM Berlin-Dahlem) informuje o novelizácii zákona o drevnom odpade-(AbfG). Článok sa zaoberá znovuvyužitím starého dreva "Altholz".

    In Holz-Zbl.,. -- Roč. 118, č. 5 (1992), s. 25,32-34., 9 tab.

    I. Holz-Zbl.,. -- Roč. 118, č. 5 (1992), s. 25,32-34., 9 tab.

    630*83+630*839.8
    ZV001